Hỏi đáp

Chú ý (2)

Bạn nhấn vào nút “Đăng ký” trên thanh menu để đăng ký tài khoản.
Categories: Chú ý, Tài khoản

Để xem thông tin sỉ, đặt hàng, bạn cần có tài khoản đăng ký trên bbmp.biz.

Categories: Chú ý, Tài khoản

Đặt hàng (3)

Hàng hóa xuất ra có thể không đủ như đã đặt do hết hàng hoặc ngừng sản xuất,…

Category: Đặt hàng

Sản phẩm mới ra hoặc đã ngừng sản xuất có thể sẽ không có trong danh sách sản phẩm của chúng tôi. Bạn có thể gửi chúng tôi danh sách đặt hàng thêm kèm các sản phẩm không có trong list của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi lại danh sách đơn sau khi check.

Category: Đặt hàng

Đối với đơn hàng sỉ: Đơn hàng tối thiểu cần đặt tùy thuộc vào mỗi hàng, thông thường là từ 10.000.000 đ/ đơn hàng. Đơn hàng sỉ cần đặt theo box cho mỗi sản phẩm. Ví dụ sản phẩm đó được quy định 6 cái mỗi box, bạn cần đặt số lượng theo từng box tương ứng với 6 cái, 12 cái,…

Đối với đơn hàng mua hàng sale, mua lẻ, đơn hàng tối thiểu cần đặt là 1.000.000 đồng/ đơn hàng. Hàng sale không quy định số lượng tối thiểu mỗi sản phẩm.

Category: Đặt hàng

Tài khoản (2)

Bạn nhấn vào nút “Đăng ký” trên thanh menu để đăng ký tài khoản.

Categories: Chú ý, Tài khoản

Để xem thông tin sỉ, đặt hàng, bạn cần có tài khoản đăng ký trên bbmp.biz.

Categories: Chú ý, Tài khoản

Thanh toán (2)

Tỷ giá được tính theo thị trường mỗi ngày khi bạn thanh toán. Trước khi thanh toán, chúng tôi sẽ báo tỷ giá cho bạn.

Category: Thanh toán

Sản phẩm được tính giá như sau:

Giá sản phẩm = Giá sỉ won x tỷ giá + phí ship
  • Giá sỉ won: Một số hãng báo thẳng giá sỉ won. Một số hãng báo chiết khấu, khi đó, giá sỉ won = giá lẻ won x ( 1 – chiết khấu)
  • Phí ship: tùy thuộc vào hình thức vận chuyển bạn chọn là đường bay hay đường biển. Vui lòng tham khảo mục Vận chuyển để rõ hơn tại đây

Category: Thanh toán

Vận chuyển (2)

Phí vận chuyển được tính như sau:

Phí ship về Việt Nam = Phí ship won x Tỷ giá thời điểm thanh toán x Số ký
  • Đối với vận chuyển đường bay: Phí ship 8000 won/kg
  • Đối với vận chuyển đường biển: Phí ship 70.000 đ/kg
Category: Vận chuyển

Đối với vận chuyển bằng đường bay: 1-3 ngày.

Đối với vận chuyển bằng đường biển: 1 tháng.

Category: Vận chuyển

Load More