Đơn hàng tối thiểu cần đặt là bao nhiêu?

0 Comment

Đối với đơn hàng sỉ: Đơn hàng tối thiểu cần đặt tùy thuộc vào mỗi hàng, thông thường là từ 10.000.000 đ/ đơn hàng. Đơn hàng sỉ cần đặt theo box cho mỗi sản phẩm. Ví dụ sản phẩm đó được quy định 6 cái mỗi box, bạn cần đặt số lượng theo từng box tương ứng với 6 cái, 12 cái,…

Đối với đơn hàng mua hàng sale, mua lẻ, đơn hàng tối thiểu cần đặt là 1.000.000 đồng/ đơn hàng. Hàng sale không quy định số lượng tối thiểu mỗi sản phẩm.