Giá sản phẩm được tính như thế nào?

0 Comment

Sản phẩm được tính giá như sau:

Giá sản phẩm = Giá sỉ won x tỷ giá + phí ship
  • Giá sỉ won: Một số hãng báo thẳng giá sỉ won. Một số hãng báo chiết khấu, khi đó, giá sỉ won = giá lẻ won x ( 1 – chiết khấu)
  • Phí ship: tùy thuộc vào hình thức vận chuyển bạn chọn là đường bay hay đường biển. Vui lòng tham khảo mục Vận chuyển để rõ hơn tại đây