Vận chuyển mất bao lâu về Việt Nam?

0 Comment

Đối với vận chuyển bằng đường bay: 1-3 ngày.

Đối với vận chuyển bằng đường biển: 1 tháng.